کد خبر: ۱۲۷۶
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۰
رهبری، کار اجرائی رابه «عَلَم کشی» تشبیه و می‌فرمایند وقتی عَلَم مسئولیت برعهده کسی گذاشته شد همه باید به اوکمک کنند و سختی مسئولیت او را درک کنند.