کد خبر: ۱۳۷۰
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۶
افتضاحات رفتاری و اخلاقی ترامپ،به ویژه در مورد زنان هم نتوانست از خشم مردم،در مقابل حاکمیت آمریکایی که در رأی به او آشکار می‌شد جلوگیری کند.
بسیاری از مردم آمریکا، از هر دو حزب علیرغم نفرت از شخصیت ترامپ، به او رأی دادند تا چیز دیگری را ثابت کنند.

آمریکای مدعی نظم نوین جهانی، امروز باید بی‌نظمی و خرابی‌های داخلی‌اش را سروسامان دهد.