کد خبر: ۱۴۷۲
تاریخ انتشار: ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۲۷
لسان قوم یا زبان مردم در فضای مجازی، زبان خاصی است که باید با آن آشنا بود. معنای زرد در مطبوعات، در مورد فضای مجازی جامعیت ندارد.