کد خبر: ۱۴۹۰
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۰:۴۲
دستگاه های امنیتی برای انجام ماموریت های خود موظف به جلب و بازجویی از افراد مظنون هستند، که این اقدام باید با حکم قاضی و رعایت شئون ، و صورت گیرد.

اگر در این فرآیند از افراد مظنون رفع اتهام شد باید از آنان عذرخواهی شود و اگر در حاشیه دستگیری، اخبار و شایعاتی علیه آنان ایجاد شده باشد صراحتا توسط دستگاه‌های مربوطه تکذیب شود. این حداقل انتظار معقول از دستگاههای امنیتی در نظام است.