کد خبر: ۱۴۹۲
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۰۰:۵۱
مدیر مرکز ارتباطات واطلاعات وتبلیغات به عنوان مظنون درارتباط با همکاری با سایت های ضدانقلاب دستگیر و مدتی بازجویی می شود.

سرکار خانم سابقه روشنی در کشور دارد. او که از دو بیماری سخت نیز رنج می‌برد ، پس از طی مراحل مختلف آزاد می شود.

دستگاه‌های اطلاعاتی وقضایی به این نتیجه رسیدندکه ایشان بی گناه است ولی هیچ کس حاضرنیست این بی‌گناهی رامکتوب کندکه اوبه ادامه خدمت خود برگردد.

هم در این زمینه مقصر است و او را در بدترین شرایط تنها گذاشته است.

ای کاش حمایت‌ها ای که از برخی متهمان وابسته به آنان می‌شود از این هم صورت می‌گرفت.

نظام زنده و پر قدرت است و توان ترمیم ضایعات را دارد. و و هم ندارد.