کد خبر: ۱۵۸۵
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۳
قدس ، چکیده آرمان های بشری و برآمده از فطرت های پاک انسانی است. " نه غزه نه لبنان" چون حبابی در فضا می ترکد و شرمندگی از کودکان و آوارگان مظلوم را بر چهره مدعیانش می نشاند. آرمان قدس ماندنی است. با پیوستن به دریای قدسیان ماندگار شویم. فردا همه با هم هستند!