کد خبر: ۱۶۱۶
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۴۶
 امروز مدال طلا گرفتند. به سیطره هندی ها پایان دادند. سجده شکر کردند و آیت الکرسی خواندند. به دنیا هم ثابت کردند که حجاب مانع نیست!