کد خبر: ۱۷۳۵
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۰۰:۳۲
حضرت آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه شدند. تبریک! از او می‌خواهم در رفتار فردی همان باشند که می شناسیم. عدالت محوری و مبارزه بی تعارف با اصحاب قدرت و ثروت را هم به حاشیه نرانند. برخی زندانیان هم کمی تا قسمتی بی گناه هستند. "قانون آزادی مشروط" را، جایگزین رویه حبس حداکثری کنند.