کد خبر: ۱۷۳۷
تاریخ انتشار: ۲۹ تير ۱۳۹۸ - ۰۰:۳۶
دوره مشروعیت زدایی با خلع لباس سپری شده است. دگراندیشی ، صفت مذمومی نیست که به خاطر آن کسی را خلع لباس کنند. خلع لباس اگر کارکردی دارد، برای آخوند های فاسد اخلاقی، اقتصادی و امنیتی است، که با کمی بصیرت همواره قابل شناسایی هستند. و لباس التقوی، ذلک خیر (اعراف ۲۶)