کد خبر: ۱۸۰۵
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۲۷
در روز خبرنگار ”خود تعطیلی" روزنامه وطن امروز اتفاق خوبی نیست.
نمی توانم باور کنم که آنها حتی یک کیلو کاغذ یارانه ای هم نگرفته اند.
البته خودشان هم مقصرند.
 نباید به ”اسب شاه” چیز دیگری بگویند!
مملکت صاحاب دارد!