کد خبر: ۱۸۳۱
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۸
در نوجوانی همیشه فکر می کردم که دعوای بین بروسلی و یک مشت زن حرفه ای به نفع کدام یک تمام میشود! هنوز هم نمی دانم ولی دیگر مسئله ام نیست! دعوا های فصلی زمامداران مسئله مردم نیست. آنان به نتیجه و خروجی کار دولتمردان نمره می دهند.