ضرغامی در اردوی دانشجویی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها (۹۷/۶/۱۸)


معنای #آتش_به_اختیار صرفاً رفتار انتقادی و سلبی نیست ، بلکه دانشجویان انقلابی، باید مانند اول انقلاب پیشگام حرکت های سازنده باشند.
این رسالت دانشجویان خط قرمز ندارد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی هم نیست.

:small_orange_diamond:کارنامه خدمات پس از انقلاب درخشان است. اما امروز برای خنثی کردن عملیات روانی دشمن نیاز به اقدامات عملی و فوری برای رفاه و آسایش مردم است.
دانشجویان انقلابی باید پرچمدار این نهضت باشند.