کانال خمیازه
اخیرا برای تامین محتوای کانال خمیازه ام راحت تر شده ام! رویداد های واقعی اطراف ما خودش عین جوکه! تو رو خدا قیافه محجبه ی این مربی مرد تایلندی در ایران جوک نیست!؟برای مشاهده کانال خمیازه در اینستاگرام کلیک کنید