قبول؟!
رئیس جمهور ما عاشق سرویس های خارجی است، قبول!
رئیس جمهور سوگند خورده، ذوق‌زده از تمسخر قانون است، قبول!
رئیس جمهور هنوز امیدوار به تخم دو زرده ی ژنرال های پیر است، قبول!
لااقل توانمندی های استارتاپ های جوانان را برای حفظ شأن مردم در صف گوشت و توزیع مایحتاج عمومی به کار گیرد. قبول؟!


برای مشاهده صفحه رسمی توئیتر مهندس عزت الله ضرغامی کلیک کنید