اسکورت نظامی نفتکش ها

#Repost
@twittergraph

عزت الله #ضرغامی در توئیتر نوشت:
اسکورت نظامی نفتکش‌ها، قیمت تمام شده نفت را بیش از اندازه افزایش داده است.
دلهره ی #دزدان_دریایی ، از پاسخ متقابل #پاسداران_امنیت_آب_ها، تردد نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری را با توقف های بی‌سابقه‌ای مواجه کرده است.
باید منتظر بمانند.