مدیریت مصرف بنزین
اگر رئیس جمهور محترم بر خلاف برخی کارشناسان، معتقدند این مدل "مدیریت مصرف بنزین" به نفع مردم است، باید ابتدا آنان را نسبت به طرح توجیه کند و ثانیا قبل از اجرا، سهمیه های نقدی را واریز نماید. توضیحات پس از واقعه اقناع کننده نیست. زمان، زمان بارگزاری نیست، زمان باربرداری است.


صفحه رسمی توئیتر مهندس عزت الله ضرغامی