رأفت اسلامی
حکم "رافت اسلامی"، یک راهبرد جدید در حوزه ی رفتار قضایی، امنیتی و اطلاعاتی است. مطّلعم که در برخی پرونده‌ها، درست برعکس این راهبرد عمل شده و می‌شود. در برخورد با متهمان سیاسی مشکوک به امنیتی، مردانگی و فتوت را به ویژه در مورد منسوبان آنان زیر پا نگذاریم.


صفحه رسمی توئیتر مهندس عزت الله ضرغامی