"استراماچونی" فقط یک نام نیست.
"استراماچونی" فقط یک نام نیست. بلکه کلید رمزگشایی از یک زنجیره ناکارآمدی است. از بی خاصیتی مذاکرات برجامی با ادعای رفع تحریم‌ها، تا ناتوانی مفرط انبوهی از مدیران مدعی! ای کاش این ناکارآمدی ها تحت عنوان استقلال صورت نمی گرفت!