ایران
کورونا فرصت خوبی برای همدلی ما ایرانیهاست. تو آرشیو شخصی ام جستجو کردم، حیفم آمد این اجرای زیبای هنرمند برجسته استاد شهرام ناظری را با شما به اشتراک نگذارم.