صبحانه با شیخ قدرت علیخانی (۹۹/۶/۲۹)
شیخ قدرت، از چهره های مشهور اصلاح طلب است. بخشی از عمرش را در زندان‌های رژیم ستمشاهی و بخش زیادی را هم در مسئولیت‌های مهم امنیتی، انتظامی و نمایندگی مجلس گذرانده است.

به خاطر رفتار مردمی، لوطی گری و برخی مواضع فراجناحی و منصفانه، با اکثر شخصیت‌های سیاسی دو طرف رابطه‌ی خوب و صمیمانه دارد و همین توانمندی، بعضاً در جهت وفاق و نزدیکی بین آنان عمل می‌کند.

او به کروبی نزدیک‌تر است و طبیعی است بیش از دیگر مدعیان در مورد او احساس نگرانی کند. تصویری که چند روز پیش خبرساز شد، روی پشت بام منزل ایشان است!

اینکه برخی رفتارهای خاص کروبی، مقوم اهداف "کاسبان حصر" می‌شود را تاحدی قبول داشت. هر چند امر «حصر» نسبت به گذشته تا حد زیادی منعطف شده ولی هر دو معتقد بودیم که با اعتمادسازی و همکاری بهتر، می‌توان شرایط کاملاً جدید و متفاوتی را تجربه کرد.

شخصاً کروبی مجلس ششم و دفاع او از اصول انقلاب را خیلی می‌پسندم و همواره نسبت به آن حق شناسی کرده‌ام ولی حوادث فتنه ۸۸ هیچ وقت فراموش شدنی نیست.

خاطرات مهمی از تعاملات سیاسیون در دوران زندان دارد که می‌تواند به نوبه خود باعث تعدیل برخی رفتارها شود. این خاطرات را نمی‌توان رسانه‌ای کرد ولی باید در جلسات خصوصی نسبت به آن تذکر داد.

آقای علیخانی برایم تعدادی خربزه و یک جعبه انگور از قزوین آورده بود. دمش گرم!

کی میگه روحانیون فقط دست بگیر دارند؟! این هم یک نمونه خلاف آن!