عکسی قدیمی از سردار سلیمانی و مهندس ضرغامی
کرمان.اختتامیه جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان ونوجوانان( سال۷۵ درزمان معاونت سینمایی ضرغامی)با حضور شهید سردار سلیمانی