زیر میز ایران هراسی خواهیم زد!
از سرگیری صدور ویزای گردشگری،آخرین مراحل مربوط به چگونگی اقدام را در کمیته‌ی تخصصی می‌گذراند. آمارها حاکی از رضایت بالای ۹۵٪ گردشگران خارجی از سفر به ایران است. زیر میز ایران هراسی خواهیم زد.