مقاومت ایرانیان در تاریخ ماندنی است!
در جلسه با سردار کارگر و همکارانشان گفتم، یادمان‌های شهدای گمنام، موزه‌ های دفاع مقدس و پدیده‌ی راهیان نور مصادیق بارز میراث فرهنگی و گردشگری هستند. باید با تبلیغات حرفه‌ای و جاذبه‌های تکمیلی در رونق بیشتر آنان بکوشیم. مقاومت ایرانیان در تاریخ ماندنی است.