میزبانی از سردار اشتری !
امروز میزبان سردار اشتری و روسای پلیس پیشگیری و امنیت ناجا بودیم. حفظ میراث فرهنگی و رشد و رونق گردشگری به رفتار پلیس گره خورده است. تصمیمات خوبی گرفتیم. باید موانع گردشگری به سرعت مرتفع شود.