شایعه ی خوب !!!
در میان برنامه های فشرده ی اردبیل، یک سرم تقویتی زدم و مجددا ساعت ها در سرعین با مردم بودم! شایعه ی امروز خیلی خوب بود! اجمالا فهمیدم خیلی ها، نگران من هستند! امشب برای مهمانان خارجی در برج میلاد سخنرانی دارم.