گلایه فعالان دیجیتالی !
فعالان دیجیتالی می‌گویند: رابطه‌ی وزراتخانه‌ی شما با ما قهری بوده، نه تعاملی ! به روز نشده اید! خدمات ما را تعریف نکرده‌اید و می‌گوئید خلاف می‌کنید! کمی تا قسمتی درست است! با کمک خودشان،برای حوزه‌های جدید قانون می‌نویسیم و همگی بر آن نظارت می‌کنیم.