رختشویخانه‌ای 100 ساله در زنجان!
۱۰۰ سال پیش، در شهر زنجان رختشویخانه‌ای دائر کردند که در عین زیبایی و معماری تحسین برانگیز خدمت بزرگی به مردم شهر بود. خداوند مشهدی اکبر (معمار) و مشهدی اسماعیل (بنا) سازندگان آن را رحمت کند. در این محل با پیشکسوتان ملیله کاری ملاقات کردم.