سفر به هرمز!
امروز به هرمز رفتم. با بناهای تاریخی و طبیعت دل انگیز. ولی مردم هرمز از همه دیدنی ترند. فعلا تا بعد!