شهادت شجاعانه مامور وظیفه شناس
مامور وظیفه شناس استان فارس، در دفاع از نوامیس مردم، شجاعانه به شهادت رسید. تصویر دلخراش شهادت و قطرات اشک فرزندان خردسال او از خاطر ملت پاک نخواهد شد. برای روح پاکش علو درجات و برای خانواده معظم‌اش صبر و اجر خواهانم.