گردشگری سینمایی!

حوزه گردشگری بسیار گسترده تر از آن است که فکر می کنیم.

لوکیشن های سینمایی در دنیا از جاذبه های مهم توریستی است. مثل لوکیشن فیلم جنگ ستارگان در تونس!

سردخانه شیلات در جزیره آشوراده ، یادآور خاطرات شیرین فیلم سینمایی شیلات با هنرمندی داود رشیدی است.

نقش حماسی "خوجه محمد" همواره در میان مردم ترکمن و همه ی ایرانیان باقی می ماند.

در بازدیدم از ظرفیت های جزیره آشوراده ، از این محل هم دیدن کردم.