گزارش تصویری
سخنرانی 9 دی در جمع مردم زرین شهر مسجد امیرالمومنین