خاطرات تصویری ۲
یار دوازدهم!
در سال ۸۳ با دست اندرکاران فوتبال جلسه همدلی برگزار کردم . هدفم پشتیبانی رسانه ای و روانی از تیم ملی برای صعود راحت تر به جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان بود . تجربه ی من از دوره های قبل حاکی از این بود که حتی در بهترین شرایط فنی ، در صورت ایجاد حاشیه و جنگ روانی رسانه ای ، تیم ملی برای صعود موفق نخواهد شد.
خوشبختانه ابتکار یار دوازدهم بسیار موفق بود .به گونه ای که با یک بازی کمتر ، عملا تیم ملی به مسابقات جهانی صعود کرد ./ضرغامی