دوربین من ١١
سایز بزرگ!
از این فروشگاه ها در سطح شهر زیاد شده است. این عکس را دیروز گرفتم.
عرضه این لباس ها،برای آدم های درشت و فربه خوب است.
اشکال آنجاست که خیلی از جوان ها، به دلیل کم تحرکی و پرخوری مشتری این فروشگاه ها شده اند.
بعضی از اینها را می شناسنم که از درب منزل تا پارکینگ محل کار و درب آسانسور داخل خودرو هستند. این وضعیت اصلاً خوب نیست و خطرناک است!
در دوران دبیرستان، بیشتر اوقات از محل منزل، میدان گمرک، انتهای انبار نفت تا ضلع شمالی پارک شهر ، دبیرستان بزرگ تهران پیاده می رفتیم و برمی گشتیم .
الان هم اگر روزی یک ساعت پیاده نرویم، یک چیزی کم داریم !
لباس سایز بزرگ مال ادم های خاص است، نه برای همه!/ضرغامی