منتقد ضرغامی ٢٢
تتلو و بهنوش بختیاری در قهوه‌خانه ضرغامی!
ضرغامی :فضای مجازی شبیه یک قهوه خانه است!