ضرغامی در گفتگو با روزنامه شرق
همیشه به گفتگو معتقد بوده‌ام.
محورهای مصاحبه مهندس ضرغامی با روزنامه شرق

 فتنه ۸۸ یک مسأله مهم امنیتی بود. دشمن برای براندازی تلاش زیادی کرد و آبروی بین المللی نظام به مخاطره افتاد. در مورد مسائل امنیتی تصمیم با شورای امنیت ملی است.

 تمام برنامه‌های تبلیغی نامزدهای انتخاباتی در صدا و سیما باید به تصویب کمیسیون پنج نفره تبلیغات برسد. هم در سال ۸۸ و هم در ۹۲، این کمیسیون اشراف کامل به جزئیات برنامه‌ها داشت.

 نوار مستند تولیدی آقای کروبی به اتفاق در کمیسیون قانونی تبلیغات رد شد ولی به لحاظ مسئولیت رسانه ای خودم، با کسب مجوز رهبری معظم، آن را پخش کردم.

 به جز تریبونهای یکطرفه دولتی‌ها،آنان به برنامه های چالشی هم دعوت میشوند که خیلی از اوقات حضور پیدا نمیکنند. در برجام در هر سه دوره ریاست سازمان، نهایت همکاری با دولت آقای روحانی انجام گرفت.

 پخش مستقیم رادیویی و پخش کامل تلویزیونی نماز جمعه مرحوم آقای هاشمی از تریبونهای مهم ایشان بود که خوب عمل نشد.

 بارها از آقای ناطق خواستم که با عناوین دیگر، مستقیم و یا غیر مستقیم در برنامه‌های تلویزیونی فضا را نسبت به خودشان عوض کنند، ایشان قبول نکردند.
مصلحت نبود که ایشان فقط در مورد پسرشان برنامه ضبط کنند (یعنی به نفع خودشان نبود)

 دستگاههای نظارتی و سیاستگذاری فراوانی بر رسانه ملی اشراف دارند ولی این سازمان با اتکاء به «اجتهاد رسانه‌ای» باید بتواند مسیر متعادل و صحیح را با توجه به افکار عمومی انتخاب و طی کند.

 همیشه به گفتگو معتقد بوده‌ام. از دوره معاونت سینمایی من در سال ۷۴ این رویکرد قابل تحقیق است. حالا بعضی موقع رسانه‌ای میشود، برخی مواقع نه!
گفتگو، افکار را به هم نزدیک می‌کند و سوء ظن‌ها را برطرف می‌کند و قرائت‌های متضاد نسبت به یک پدیده واحد را کاهش می‌دهد.

 درگفتگو قائل به خط قرمز نیستم. البته آماده سازی افکار عمومی هم به نوبه خود مهم است.

 در جلسه کارگردانان با من، بین آقای شاه حاتمی و آقای نوری‌زاد قدری مشاجره شد. حق با آقای شاه حاتمی بود. چون آقای نوری‌زاد به آقای فخیم‌زاده و کل کارگردانان قبل از انقلاب به نوعی توهین کرد.

 با سه رئیس جمهور کارکردم. هماهنگترین آنان آقای خاتمی بود. سعی می‌کردند صدا و سیما را درک کنند و کارهای خوب را هم ببینند و در بیان نقاط قوت عملکرد مدیریتی سازمان خست به خرج ندادند.

 وقتی به خاطر یک مسأله امنیتی از تجمع مردم در پاسارگاد جلوگیری می‌کنیم و خیلی هم خوب عمل میکنیم چرا نباید با صدای بلند و صادقانه آن را به مردم بگوییم. نصب تابلوی «جاده در دست تعمیر است» یک شوخی بزرگ و حرکتی تلخ در راستای بی اعتماد کردن مردم بود.

 مدیر یک سازمان باید اهداف سازمانی را بر اهداف فردی و شخصی خود مقدم بدارد. امروز من دیدگاههای شخصی‌ام را در صفحات مجازی منتشر میکنم که برای دوستان و همکاران قدیمی چیز جدیدی نیست.

 برخی آزاد اندیشی و چند صدایی را فقط در مصادیق خاص گفتگوهای تند سیاسی، آنهم با چهره‌های خاص تصور میکنند، در حالی که آزاد اندیشی و گفتگوهای چالشی در بسیاری از عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و ورزشی به وفور در صدا و سیما دیده میشود.

 پخش مشاجرات جلسه دانشجوی سال آخر آقای خاتمی و جلسه دانشجویی آقای احمدی نژاد در پلی تکنیک از خبر 20:30، با یک تحلیل واحد صورت گرفت و هر دو آقایان پس از پخش آن تصاویر با ما همراه بودند.

 اختلافات سالهای اول من با آقای احمدی نژاد به قدری بالا گرفت که به دستور رهبری، یک جلسه داوری در دفتر معظم له تشکیل شد.آقایان الهام و کلهر هم با مستندات فراوان و دست پر آمده بودند. جمع بندی دفتر رهبری این بود که هر کدام از طرفین 50% حق می‌گویند. (نتیجه یک-یک شد)

 انتقادات من به آقای احمدی نژاد، به خصوص بعد از ثبت نام ۹۶ به جای خود، ولی رفتار مردمی و ساده زیستی او با دیگران قابل مقایسه نیست. در هواپیما با یک پتوی ساده، تقریباً زیر پای من خوابید و من مراقب بودم که پا روی او نگذارم. کدام رئیس جمهور یا وزیر اینگونه عمل می‌کند.

 تأخیر یک ساعته در پخش گزارش صدروزه تقصیر خود رئیس جمهور بود. من برای حفظ استقلال سازمان و احترام به توافق اولیه با ایشان مقاومت کردم. البته بعداً به خاطر مردم کوتاه آمدم ولی رأی شورای نظارت را برای موارد مشابه اخذ کردم.

 به نظر من پخش کامل مذاکرات مجلس خبرگان نه تنها منعی ندارد که خیلی هم خوب است. همین شیطنت اخیر رسانه‌ای در مورد رأی این مجلس به رهبری معظم انقلاب و تواضع و دوراندیشی ایشان الگوی خوبی برای زمامداران است.

 بر فرض صحت فرمایشات آقای رمضان زاده، اینکه رئیس صدا و سیما آنقدر قدرت دارد که بتواند در سال ۸۴ ، رئیس جمهور انتخاب کند برای من خیلی خوب است!! ولی باور کنید رسانه ملی چنین قدرتی ندارد! یعنی‌نمی تواند داشته باشد.

متن کامل گفتگو با روزنامه شرق را میتوانید از لینکهای زیر بخوانید.

بخش اول:
http://www.sharghdaily.ir/News/151798

بخش دوم:
http://www.sharghdaily.ir/News/151885