کد خبر: ۱۰۷۸
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹


 ریاست بر کمیسیون فرهنگی مجلس، اهمیت زیادی دارد. تجربیات و نگاهم را در این زمینه مطرح کردم. با آن موافق است.
 
 برادر 2 شهید است و کارنامه‌ی خوبی هم در بنیاد شهید دارد که می‌تواند پشتوانه و مقوّم مسئولیتش باشد.
 
 به طور جدی به «گفتگوی ملی» معتقد است و اقدامات متعددی در این زمینه صورت داده است.
 
 معتقد است معیار گفتگوی ملی، قانون اساسی، اندیشه‌های امام و سیاست‌های راهبردی رهبری است. من هم با او موافقم.
 
 آشنایی با قرائت‌های متفاوت، انتقال صحیح و بی‌واسطه ادله‌‌ی طرفین، برقراری رابطه دوستی و همکاری و کاهش تنش و تزاحم مخرب بین افراد و گروه‌های داخل نظام از فوائد «گفتگو»، «اندیشه ورزی» و «آزاداندیشی» است.