کد خبر: ۲۲۸۶
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۲
فیلترینگ اینستاگرام، رمز عملیات دوقطبی سازی انتخابات 1400 است. حساسیت من به این موضوع نه از باب انتخابات، بلکه از دریچه‌ی "زندگی مردم" و احترام به حق تشخیص آنهاست. دوران "صغیر" دانستن مردم و احساس وظیفه‌ی "قیمومیت" بر آنان، سپری شده است.