کد خبر: ۲۳۱۵
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۱:۱۴
۸/۱۲/۹۹ نشست با روحانیون و مبلغین مذهبی

بخش بزرگی از مردم در اینستاگرام زندگی و امرار معاش می کنند.
بسیاری از نیازهای آموزشی، فرهنگی و حتی دینی مردم از این طریق برطرف می‌شود.
آسیبهای اینستاگرام را برای جوانان و اولیای دانش آموزان تشریح کرده و می‌کنم.
راه مقابله با این آسیب ها فیلترینگ و یا کاهش پهنای باند نیست با این کارها مردم را روانی می کنیم.