کد خبر: ۲۳۲۸
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۵

با پهلوان مهدی عبوالوند به داوری پهلوان سجاد سوری لکی مچ انداختیم. مساوی شدیم!!

مهدی عبدالوند مهندس عمران و کارشناس ارشد مدیریت، 18 دوره قهرمانی ایران و 2 دوره قهرمانی آسیا و چند مقام مهم قهرمانی جهان در رشته «مچ اندازی» در کارنامه خود دارد. اجمالاً سالهاست حریف ندارد!

دکتر سجاد سوری لکی، دکترای علوم سیاسی، از جمله قهرمانان جهانی و رکورددار شکستن اجسام سخت است.

با آنان و تعداد دیگری از ورزشکاران جلسه داشتم. بعد از پایان جلسه، به صورت نمادین با هم مسابقه دادیم.

بسیاری از بزرگان ما «اسباب بزرگی» ندارند.

پهلوانان لرستان و زاگرس نشینان به آنان درس می‌دهند!

ویدئوی کوتاه فوق، همه چیز را بیان می‌کند.