کد خبر: ۲۳۳۸
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۷:۰۵
گفتگو با برنامه عصر حیرت

یک زمانی به آقای نصیری التماس کردم که آن گزارش افشاگرانه علیه کیارستمی را نرود و اجازه دهد خودم با او مسئله را حل کنم .
امروز آن خاطره را به او یادآوری می کنم و مجبور می شود به علامت (...) لیوان آب را سر بکشد !
خیلی خوبه که آدم ها در دوره پختگی در مورد گذشته شان باهم حرف بزنند .