کد خبر: ۲۳۶۱
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۱:۴۷

من با همه ی آدم هاو جریان های سیاسی رفاقت و دوستی دارم
مستقل و آزادانه حرف زدن ، هزینه دارد ولی خیلی خوب است
در رفاقت مرزبندی نداریم ، تو رفاقت همه چیز درهم است!