کد خبر: ۱۰۲۱
تاریخ انتشار: ۲۲ تير ۱۳۹۷ - ۰۰:۵۹
حجاب هدیه ارزشمند انقلاب اسلامی به ملت ایران بود.
حجاب اسلامی نگاه ابزاری را از زن ایرانی برداشت تا توانمندیها و شایستگی های واقعی او بروز و ظهور یابد.

:small_blue_diamond با پیروزی انقلاب، زنان ایرانی خسته از نگاه تحقیر آمیز جنسیتی رژیم به آنان ، با آغوش باز حجاب اسلامی را پذیرفتند و توانستند با حفظ عفاف ، در همه عرصه های جامعه به موفقیت های برجسته دست یابند.

:small_blue_diamond: علل گرایش به بدحجابی در بخشی از جامعه زنان ایران امر مهمی است که باید با نگاه حکیمانه و دلسوزانه ، بررسی شده و راه حل های مناسب و عالمانه برای آنان جستجو کرد.

:small_blue_diamond:قانون حجاب و عفاف در دوره اصلاحات در شورا عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و جامع ترین منشور حاکمیتی برای حفظ و اشاعه ارزش‌های اخلاقی در عرصه پوشش و حجاب به حساب می آید.
شرح وظایف ۲۶ دستگاه مهم به طور دقیق در این قانون روشن شده است.

:small_blue_diamond: برخی رفتار عصیانگرانه نوجوانان نسبت به خانواده و محیط زندگی که به طور فطری و طبیعی صورت میگیرد ، عامل دیگری در رویگردانی از حجاب توسط بخشی از دختران جامعه ماست.

:small_blue_diamond:ضعف اعتقادی و ناآگاهی نسبت به اهمیت و ارزش حجاب در کنار تساهل رفتاری و تمایل به خودنمایی و تبرج از عوامل تأثیرگذار در مورد بد حجابی به شمار می آیند.

:small_blue_diamond:فقدان پوشش های ارزان و جذاب اسلامی مانند چادر و مانتو ،بخشی از جامعه زنان را به طور قهری به سوی بدلباسی و بدحجابی هدایت کرده است.