ضرغامی

فیلترینگ آن است که نگذارند در یک جلسه تخصصی حرف‌تان را بزنید.
آپارات