ضرغامی

سخنرانی مهندس ضرغامی در اجتماع بزرگ مردم شهرکرد(۹دی ۱۳۹۵)

به زودی ترامپ دیوانه با واقعیت جمهوری اسلامی آشنا خواهد شد

محورهای سخنرانی مهندس ضرغامی در اجتماع بزرگ مردم اصفهان / ٨ دی

نهم دی از نقاط عطف تاریخ انقلاب و انقلاب سوم مردم ایران است

آپارات