ضرغامی

برنامه‌ی جمعی ورزشی با مدیران سازمان با هدف پیگیری اهداف مدیریتی معمولاً در دستور کارمان بود. عکس مربوط به حضور شورای معاونین در ارتفاعات کلک چال است.
سخنرانی مهندس ضرغامی در اجتماع بزرگ مردم شهرکرد(۹دی ۱۳۹۵)

به زودی ترامپ دیوانه با واقعیت جمهوری اسلامی آشنا خواهد شد

آپارات