ضرغامی

سخنرانی مهندس ضرغامی در اختتامیه نخستین جشنواره ملی مطبوعات و اصحاب رسانه "ابوذر" در استان گیلان

گزارش‌های آماری کارمندی طنز تلخ ماست