روزنامه آرمان

دربست از جام جم به پاستور!

تغییرات ضرغامی بیش از بقیه تابلو بود
روزنامه شرق

گعده يا گفت‌وگوي ملي؟

محمدرضا باهنر: من و ضرغامي هم در جلسات گفت‌وگوي ملي شركت مي‌كنيم

روزنامه آرمان

آرایش جنگی وزارت نفت از یک سال قبل آغاز شد

روزنامه اعتماد

حيراني از يك جمله زنگنه!

روزنامه ایران

وزارت نفت آرایش جنگی گرفته است

انتقاد از خود

چرا عزت‏ الله ضرغامی بعد از ۲۵ سال اعلام کرد که توقیف آدم برفی اشتباه بوده است

اعترافات ضرغامی

رئیس سابق صدا و سیما اعلام کرد اشتباهات مدیریتی خود رامنتشر خواهد کرد

روزنامه آفتاب

درباره اعتراف ضرغامی
صفحه  از ۸