اشترودل!

مصائب تبدیل نام خارجی به فارسی

موشک یمنی

ستاد نزاجا - بهمن 97

مرحوم آیت الله میرزاعلی آقای فلسفی

تصویر دیدنی مرحوم آیت الله میرزاعلی آقای فلسفی -- مشهد 1384

روزنه های فساد

از همه یارگیری میکند، حاکمیتی و دولتی هم نمی‌شناسد -- دانشگاه تهران - بهمن 97

آقا اجازه!

آیین ملی 40 سالگی انقلاب -- دانشگاه تهران - بهمن 1397

فضای مجازی

فضای مجازی ناجی مردم از اُلیگارشی های خفه کننده! -- دانشگاه تهران بهمن 97

زمزمه زیبای غلام کویتی پور!

روز تنهایی که حتی یک نفر یارم نبود!

فوبیای جنگ

نشست دانشجویی مشهد - بهمن 1397

هدایت آشوب‌ها!

اختتامیه چهارمین جشنواره رسانه ای ابوذر - رشت - 97/10/17

توهین به کروبی!

گفتگو با خبرگزاری جماران - آذر 97

20:30 چگونه شکل گرفت؟

گفتگو با خبرگزاری جماران - آذر 97
صفحه  از ۷