میزبانی از ارتش

در وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

حیف و میل!

دیدار با نمایندگان استان های شمالی

میدان راه آهن

بازدید سرزده از مسافرخانه

کوروش یا اسکندر؟

مراسم تکریم و معارفه

ما همه با هم هستیم!

مراسم تکریم و معارفه

مراسم تودیع و معارفه

در وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی

سخنان دکتر توانگر

نماینده موافق

ماجرای میگو !

سخنان مهندس ضرغامی در مجلس شورای اسلامی

قداست ویترینی!

نماز جمعه تهران - اردیبهشت 1395

گوشت لخم!

خبرگزاری تسنیم - اردیبهشت 1400

مهندسی اضطرار2!

خبرگزاری تسنیم - اردیبهشت 1400
صفحه  از ۲۴