کد خبر: ۱۰۲۴
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۴۱
مصاحبت با او شیرین است.

:small_orange_diamond:هرچند روی باورهای خاص خود پافشاری دارد ولی در فضای غیر رسانه‌ای و رفاقتی حرف حساب را سریع تر و متواضعانه تر می‌پذیرد.
همینطور هم صمیمی تر و خوش اخلاق تر نشان می دهد.

:small_orange_diamond:سابقه دو سال زندان در رژیم ستم‌شاهی دارد و در سال‌های اول انقلاب تا توانسته در نهادهای نوپا خدمت کرده است.

:small_orange_diamond: مستقل و صریح است و سیاسیون را به دو دسته #با_مرام و #بی_مرام تقسیم می کند. این یکی را خوب پسندیدم.