کد خبر: ۱۰۶۵
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۵


امام بزرگوار فرمودند: استاد الهی، متن مادی را هم الهی تدریس میکند. و استاد مادی، متن الهی را مادی تفسیر می‌کند.
و رهبری بزرگوار نیز فرموده اند که بسیجی مانند خود انقلاب است.
هر صفتی که برای انقلاب تعبیر کنیم بسیجی هم همان است .:small_orange_diamond:مقام استاد و مقام بسیجی ، آنگونه که امام بزرگوار و رهبری معظم توصیف می‌کنند وقتی با هم تقاطع می‌یابند، انتظارات بالایی از استاد بسیجی خلق می‌کنند.
مهمترین شرط این مقام والا، حفظ استقلال فکر و اندیشه آنان است.
هرکس و به هر بهانه بخواهد استقلال فکری را از اساتید بسیجی بگیرد محکوم است.