کد خبر: ۱۰۷۱
تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۱
  در دوره ی مدیریت ام ، شبکه بین المللی "سحر" به اتهام پخش یک فیلم با محتوای خشونت! (بخوانید فیلم ضدصهیونیستی چشمان آبی زهرا) ، صدا و سیما ملزم به قطع این شبکه از روی ماهواره شد.

  در حقیقت اگر این کار را نمی کردیم ، ۱۲ شبکه دیگر که روی یک ترانسپوندر قرار داشت، توسط مدیریت آن ماهواره قطع می شد.

 البته آنها با شبکه های دیگری که با رویکرد بسیار خشن مانند آموزش انفجار، آتش سوزی ، تخریب و حمله به مردم و زنان و کودکان در ایران عمل میکردند کاری نداشتند!

  امروز هم گروهک هایی که متهم اقدام تروریستی فجیع اهواز هستند،مستقیم و غیر مستقیم دارای شبکه های تلویزیونی و ماهواره ای و سایت ها و صفحات پر قدرت در فضای مجازی هستند.

  حادثه ۳۱ شهریور اهواز به قدری غیر انسانی و ناموجه بود که همه آن را محکوم کردند و یا مجبور به آن شدند!

 این حادثه تبدیل به رسانه پرقدرتی علیه مکر و تزویر کسانی شد که ضعف و ناتوانی خود را در حمله به مردم و سربازان بدون فشنگ جبران می کنند. هر چند که پاسخ درخور را به زودی دریافت خواهند کرد.

  مواضع امریکاییها و چند حکومت مرتجع منطقه هم ، به خوبی پرده از ماهیت اصلی آنان برداشت و برای افکار عمومی روشن شد که پشت پرده دروغین حقوق بشر، چهره های کریه و خون آشامی است که جز به منافع خود به چیز دیگری نمی اندیشند.

 در این عکس دختر شجاع اهوازی و عکاس دومی که تصویر را شکار کرده، سمبل رسانه ی متعهد و مردمی علیه امپراطوری رسانه‌ای است.