کد خبر: ۱۰۷۶
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷


نامت ای بسیجی،زیب دفتر ماست
رزم پرشکوهت ، فخر کشور ماست

 بسیج عصاره ملت و تابلوی شکوهمند و غرور آفرین ایرانیان است.
در اجتماع بزرگ امروز، فرمانده معظم کل قوا، نسبت به جنگ شیمیایی جدید دشمن در عرصه عملیات روانی و هجمه رسانه ای هشدار دادند.

 ما در جنگ هیچگاه از سلاح شیمیایی استفاده نکردیم ، در حالی که کارنامه غرب در پشتیبانی و لجستیک این سلاح مخوف در جنگ تحمیلی بسیار ننگین و شرم آور است.
امروز هم که استکبار به دنبال تخریب روح و اندیشه جوان ایرانی و تحقیر ملت ایران از طریق شبکه های اجتماعی و ماهواره ای است، ما به دنبال عملیات متقابل بر روی ملت های آنان نیستیم.

 پدافند ما در این عرصه، روشنگری نسبت به سیاست های جنایتکارانه رهبران آنان و خنثی‌سازی عملیات روانی مزدوران شان در منطقه و داخل کشور و تلاش در جهت رونق تولیدات موثر رسانه ای برای ناکامی آنهاست.
رزمنده بسیجی، در این عرصه، خط قرمز ندارد. او آتش به اختیار است و برای عملیات آفندی و پدافندی خود نیاز به اجازه گرفتن از دیگران ندارد.

 شهادت و جانبازی در عرصه جنگ جدید شیمیایی - رسانه ای، هنر سرداران و رزمندگان شجاع این عرصه است.