کد خبر: ۱۱۰۴
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۰۰:۰۱
سخنرانی دانشگاه شیراز سال 139